Ugn/grill RengöringBistro 300ml

17.79kr SE

I lager

Artikelnr: 5701098511007 Kategori:

Description

Innehållsförteckning: 2-Aminoeetanol
FARA
FAROANGIVELSE:Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
Irriterar huden
Orsakar allvarliga ögonskador
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Extremt brandfarlig aerosol
SKYDDSANGIVELSE
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50° C.
Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokale bestämmelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Undvik att inandas sprej.
MAXIMUM FÖRVARINGSTEMPERATUR
25°C
MINIMUM FÖRVARINGSTEMPERATUR
5°C

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Ugn/grill RengöringBistro 300ml”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv_SESwedish
0
    0
    Kundvagn
    Din kundvagn är tomGå tillbaka till butiken