Propplösare Mr Muscle 500g

29.50kr SE

I lager

Artikelnr: 7310200000834 Kategori:

Description

FARA
FAROANGIVELSE
Kan vara korrosivt för metaller.
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
SKYDDSANGIVELSE:Inandas inte rök.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
Förvaras inlåst.
Lämna överblivet innehåll till en insamlingsplats för farligt avfall. Tom förpackning kan återvinnas.
Förvaras endast i originalbehållaren.
Tvätta händerna grundligt efter användning.
Använd skyddshandskar/ögonskydd.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Propplösare Mr Muscle 500g”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv_SESwedish
0
    0
    Kundvagn
    Din kundvagn är tomGå tillbaka till butiken