Bensin Kemiskt Ren Gripen 125ml

25.50kr SE

I lager

Artikelnr: 7310200000124 Kategori:

Description

Generell produktinfo
Tar effektivt bort fläckar av olja, fett och lim. Testa först på underlaget.
TILLVERKNINGSLAND: Sverige
Innehållsförteckning: SV: Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt. CAS-nr. 64742-49-0.
FARA
FAROANGIVELSE
Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Irriterar huden.
SKYDDSANGIVELSE
Framkalla INTE kräkning.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Innehållet lämnas till insamlingsplats för farligt avfall. Innehåller Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt. Cas-nr 64742-49-0
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Får inte utsättas för gnistor/öppen låga. – Rökning förbjuden.
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
Inandas inte ångor.
Behållaren ska vara väl tillsluten.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Bensin Kemiskt Ren Gripen 125ml”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv_SESwedish
0
    0
    Kundvagn
    Din kundvagn är tomGå tillbaka till butiken